Krampachtig

In de commissie grondzaken is deze week de nota villawijken behandeld. Doel van deze nota is ‘het behoud van de hoge ruimtelijke kwaliteit van de villawijken als geheel en het benutten van kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren op plekken waar die minder hoog is’. Zo staat het in het raadsvoorstel genoemd. Wij staan daar volledig achter. Nu is het zo dat in de nieuwe nota een mogelijkheid wordt geboden om grote villa’s niet alleen verticaal te splitsen maar ook horizontaal. Er gelden strenge voorwaarden voor het splitsen van villa’s:

  • een villa moet tenminste 500 vierkante meter vloeroppervlak hebben
  • een villa mag maximaal in twee delen worden gesplitst en dat kan zowel horizontaal als verticaal
  • het vloeroppervlak van de gesplitste woning moet tenminste 200 vierkante meter zijn
  • een nieuw gebouwde villa mag pas na 20 jaar worden gesplitst

Wat vinden wij hiervan?

  • wij zijn voor splitsing van grote villa’s omdat splitsing het behoud van bestaande villa’s met hun karakterstieke uitstraling in onze gemeente bevordert. Tegenwoordig is er veel vraag naar woonruimte, maar niet iedereen (die enigszins kapitaalkrachtig is) wil  of kan wonen in een groot landhuis met al het onderhoud dat daarbij komt kijken. In plaats van sloop van een oude grote villa, kan deze beter beschermd worden door splitsing toe te staan. Wij zeggen: liever splitsen dan slopen;
  • Splitsing levert de eigenaar de financiele middelen op om de villa te onderhouden en up to date te brengen. Anderzijds trekt splitsing ook nieuw kapitaal aan. De nieuwe eigenaren/bewoners van de gesplitste villa’s zullen investeren in de woning die zij hebben gekocht. Het is hoog nodig dat er in onze gemeente wordt geinvesteerd. We zien voldoende villa’s met een schitterende uitstraling maar die compleet verwaarloosd zijn. Wij juichen nieuwe investeringen toe en zijn blij dat mensen hun nek willen uitsteken en geld vrijmaken om villa’s op te knappen. Ons motto is: behoud van ons cultureel erfgoed is enorm belangrijk, maar om dat te kunnen realiseren is herbestemming noodzakelijk. Splitsing bevordert of vergemakkelijkt de herbestemming van ons erfgoed;
  • Oudere mensen zijn op zoek naar appartementen omdat zij slecht ter been zijn bijv en geen trappen meer kunnen lopen. Toch willen zij graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, maar kunnen dat niet omdat er geen appartementen worden aangeboden noch gebouwd. Het splitsen voorziet in een behoefte voor bijv ouderen. Horizontaal splitsen is wat ons betreft een uitstekend voorstel;
  • Splitsing bevordert doorstroming ook in het onderliggende segment van de markt.  Als er appartementen bij komen omdat zeer grote villa’s mogen worden gesplitst, dan zullen kleinere villa’s worden verkocht omdat de eigenaren terecht kunnen in een appartement. Dit geldt zowel voor ouderen als ook voor alleenstaanden na een echtscheiding bijvoorbeeld. Ons motto: splitsen bevordert doorstroming en geeft een impuls aan investeringen in villa’s die kleiner zijn dan 500 vierkante meter vloeroppervlak.

Het belangrijkste is voor ons het behoud van wat mooi is in onze gemeente. En herbestemming door splitsing bevordert dat doel. Verder zijn wij voor het splitsen van kantoorpanden en panden met een maatschappelijke functie voor zover die panden niet meer in gebruik zijn als zodanig. Als een kantoorpand niet meer in gebruik is als kantoorpand, wat is er dan op tegen om een kantoorpand te splitsen en daar woningen in te maken? Wat ons betreft: helemaal niets. Wij zijn er voor. Wel vinden wij het jammer dat de regels in onze ogen toch wel iets te stringent zijn. Wij begrijpen bijvoorbeeld niet waarom een  super grote villa slechts in twee woningen gesplitst mag worden. Stel dat een villa van 600 vierkante meter in drie delen wordt gesplitst, elk deel 200 vierkante meter, dan zien wij absoluut niet in wat daar op tegen zou zijn. Een te rigide toepassing van deze regel vinden wij slecht voor de doorstroming en slecht voor het behoud van ons erfgoed. We moeten in Bloemendaal een beetje met onze tijd meegaan als we willen voorkomen dat villa’s gemakshalve maar gesloopt worden omdat het anders niet meer te onderhouden valt of omdat de mensen er geen zin meer in hebben een heel complex in stand te houden. In elke situatie zijn wij voor maatwerk. Je kunt wel proberen alles in regeltjes te vatten, maar dat is onbegonnen werk. Beter zou het wat ons betreft zijn als per groot object wordt bekeken wat het plan is en wat dat betekent voor de omgeving. De basis is voor ons: behoud door herbestemming  van ons cultureel erfgoed en een positieve impuls voor de omgeving, of maw een gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Dat nieuwe zeer grote villa’s pas na 20 jaar gesplitst mogen worden heeft te maken met angst. De projectontwikkelaars worden als de grote boosdoeners beschouwd. De gedachte hierachter is als volgt: stel dat een projectontwikkelaar een gigantische villa bouwt in 2017. Een paar jaar later, in 2022, wil hij de villa splitsen in twee woningen. Dat mag niet. Waarom niet? Omdat hij ontwikkelaar is. Want een ontwikkelaar wil alleen maar geld verdienen en daar is Bloemendaal op tegen. Zo’n redenering kunnen wij dus niet volgen. Het is helemaal niet relevant voor het behoud van ons cultureel erfgoed of voor welke ruimtelijke ontwikkeling ook of het al dan niet toegestaan is geld te verdienen. Geld verdienen heeft met andere woorden niets te maken met de kwaliteit van onze leefomgeving. Waar wij ons als raad over moeten buigen is of iets past in de ruimte en of dat gewenst is of niet. Maar niet wie het koopt, wat die persoon doet voor werk of wat zijn drijfveren zijn. We leven in een vrij land en het is aan de politiek om keuzes te maken. Maar dat staat los van de persoon. Helaas is dat in Bloemendaal niet het geval zo hebben we tot ons grote verdriet mogen ervaren bij #Elswoutshoek bijv.

In de gemeenteraad van Bloemendaal lijken wij een van de weinige partijen te zijn die hier zo in staan. De VVD, D66, LB zijn erg streng in de leer. Voor deze partijen geldt een heel ander motto en dat is: vooruitgang is achteruitgang. Als deze partijen daar eens wat consequenter in zouden acteren, zou dat een heleboel gedoe schelen. Inconsequent en niet correct vinden wij het als Bennebroek en Vogelenzang worden volgepropt met sociale woningbouw. Terwijl aan de andere kant Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout volledig op slot gegooid worden? Zelfs vinden VVD en LB het niet toegestaan dat een koetshuis wordt herbestemd tot woning. Een koetshuis is er voor een koets. Zo was het en zo blijft het volgens deze partijen.

Een standpunt dat wij niet onderschrijven. De boel op slot draaien beschouwen wij als krampachtig en achterhaald.

Het Haarlems Dagblad heeft hierover bericht. Het zal u duidelijk zijn dat wat in het HD hierover geschreven staat niet helemaal overeenkomt met onze visie. Vandaar dat wij u op deze wijze uitgebreider informeren.