Nieuws

Vaarwel Rob Toornend!

Rob Toornend: een heer van stand: ‘Een heer van stand’ ‘…strooit graag een glimlach om zich heen. Hoe hevig de baren ook beuken op zijn dapper zelfvertrouwen, hij laat zich niet ontberen; zijn zonnig humeur gaat niet teloor.’ Op 21 september jl is ir. Robert Adriaan Toornend c.i. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau overleden        (12 december ...

Read More »

Uw actie is nodig: Duinpolderweg! Urgent bericht

Beste lezers, volgers, het wordt spannend. De Duinpolderweg. Daarover gaat dit bericht. Zoals u van ons weet zijn wij mordicus tegen deze verschrikkelijke snelweg die helemaal nergens voor nodig is. Wij hebben het dan over een verbinding tussen de Zilk en de A4 ten zuiden van Hoofddorp. Wij hebben altijd gezegd dat verkeersstromen ook met kleinere maatregelen verbeterd kunnen worden. ...

Read More »

Het collegebesluit … Een filmpje

Op 15 augustus 2018 heeft Roos eindelijk iets onder ogen gekregen wat zou moeten doorgaan voor het collegebesluit waar zij al jaren naar op zoek was. Het collegebesluit op grond waarvan het college besloten zou hebben tot het opleggen van geheimhouding. Kijkt u even mee met het volgende fragment:

Read More »

Bloemendaal/integriteit/WOB, ‘klein onderzoek maakt de wereld groter’

‘Geheime besluiten zonder handtekening, welkom in Bloemendaal’   …Op 11 juli jl gaf het college een persconferentie. De burgemeester sprak wijze woorden. Hij had het allemaal niet zo bedoeld. De brief aan de raad was slechts een ‘dilemmanotitie’. Volgens de burgemeester wordt het recht op informatie van de raad zeker niet beperkt. Eerder waren wij nog enigszins bezorgd, maar burgemeester, ...

Read More »

De persconferentie vrijdag 13 juli om 10.30 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 10 juli jl een belangrijk besluit genomen dat wij hieronder publiceren, zie cursief gedrukte tekst. Wij zijn natuurlijk opgelucht dat het besluit inhoudt dat raadsleden alle opgevraagde stukken mogen inzien. Hoe deze inzage wordt georganiseerd, moeten we nog horen. Het college heeft de pers uitgenodigd op 13 juli. Wij zullen daarbij ...

Read More »

Twee maanden waarin de wet wordt nageleefd…

Dit was een week om niet snel te vergeten. Al maandenlang wordt onze fractie genegeerd, wordt ons inzage geweigerd in de meest uiteenlopende dossiers, wordt ons ‘belangenverstrengeling’ verweten door het college van Bloemendaal. De burgemeester noemde onze fractievoorzitter eerder onbetrouwbaar. Omdat zij ‘vertrouwelijkheid’ niet zou accepteren. Dat is de waarheid verdraaien. Roos had een schriftelijke afspraak met de burgemeester. Zij ...

Read More »

Intimiderend college Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad pakt uit met groot en belangrijk nieuws. Dit gaat wel ergens over: de democratische rechten van de minderheid in de raad dreigen te worden vertrapt door de arrogantie van het college van B&W van Bloemendaal. Het is ongelooflijk dat het in deze gemeente nooit eens ophoudt. Hoe moet Bloemendaal nu verder als er iedere keer wel weer ...

Read More »

Duinpolderweg: slecht nieuws

Dit is geen goed nieuwsbericht! Gedeputeerde Staten van NH en ZH hebben besloten dat de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder komt. Wij zijn hierover zeer ontstemd. U vindt meer informatie hierover op de site van de Provincie Zuid-Holland onder ingekomen stukken. De link naar het Statenvoorstel vindt u hier: 20180627 Statenvoorstel Kaderbesluit Infrastructuur 2019 (7099) De Nota van Beantwoording Zienswijzen en ...

Read More »

Ondermijning

Het college heeft bekend gemaakt dat voortaan het recht op inlichtingen en informatie van raadsleden wordt beperkt. Wij hebben een uitgebreide studie gedaan naar hoe andere gemeenten omgaan met het verschaffen van informatie aan de raad, cq raadsleden, maar wat het college van Bloemendaal hier nu voorstelt is uniek. Het betekent dat de raad zonder enige belemmering buiten spel kan ...

Read More »

Een serieus probleem

Zoals u weet is Rob Slewe raadslid voor Hart voor Bloemendaal. Hij is gekozen en hij wil graag zijn werk goed doen. Tot het werk van een raadslid behoort ook de controletaak. Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de gemeenteraad controleert het college op hoofdlijnen. Dat is nodig en daar vaart onze democratie wel  ...

Read More »