• De Reek in Bennebroek

  • Leidsevaart Vogelenzang/Bennebroek

  • Kerkepad Vogelenzang

  • Kerk op terrein GGZ inGeest Bennebroek

  • Lucia Klooster, oude kern Bennebroek

  • Moet hier de Duinpolderweg komen? Nee, dat nooit

  • Fleurage in Bloemendaal

  • Halve Maantje in Bloemendaal

  • Dienstwoningen Elswoutshoek in Overveen

  • Haringbuys in Aerdenhout

  • Kennemerduinen

Nieuws

Over geld en andere zaken

Jaarverslagen, verkoop van vastgoed ed Deze maand staat in het teken van goedkeuring van jaarverslagen over 2017 en diverse begrotingen. Voor ons is belangrijk dat vastgoed dat in eigendom is van de gemeente niet zo maar verkocht wordt. Bovendien vinden wij dat als vastgoed dan wordt afgestoten, verkoop plaats dient ...

Read More »

Taartjes eten en lintjes knippen

Over het coalitieakkoord zijn wij teleurgesteld. Onze reactie vindt u hieronder. Het meest teleurgesteld zijn wij nog wel in de rolverdeling. De VVD wethouder heeft een zeer zware portefeuille gekregen en voor de burgemeester blijft niets over. En dat terwijl de burgemeester een goed voorstel had gedaan: houd het verstrekken ...

Read More »

Verkoop van gemeentelijk vastgoed

Hoe kan het dat een garagebox in Bennebroek voor niet minder dan EUR 27.500 wordt verkocht op de vrije markt, maar een compleet gebouw slechts voor EUR 20.000 van de hand gaat? Kijkt u met ons mee? Wij vinden dat verkoop van vastgoed door de gemeente altijd in het openbaar ...

Read More »

Hoe staat de vlag erbij?

Wat heeft ons bezig gehouden de afgelopen twee weken? Hieronder volgt een korte terugblik. Nieuw college Het heeft lang geduurd maar eindelijk is er dan een college. Dat werd vandaag aan de pers bekend gemaakt. We betreuren het dat de coalitiepartijen zich niet collegiaal hebben getoond. Het is niet zo ...

Read More »

Archief

Actualiteiten

De fractie: Inmiddels is de fractie volop aan de slag. Rob Slewe is raadslid en neemt deel aan de vergaderingen voor grondzaken. Christa Faas is duo raadslid en zij is verantwoordelijk voor het sociaal domein/samenleving. Frans Arxhoek is duo raadslid en neemt deel aan de beraadslagingen in de commissie bestuur ...

Read More »