• De Reek in Bennebroek

  • Leidsevaart Vogelenzang/Bennebroek

  • Kerkepad Vogelenzang

  • Kerk op terrein GGZ inGeest Bennebroek

  • Lucia Klooster, oude kern Bennebroek

  • Moet hier de Duinpolderweg komen? Nee, dat nooit

  • Fleurage in Bloemendaal

  • Halve Maantje in Bloemendaal

  • Dienstwoningen Elswoutshoek in Overveen

  • Haringbuys in Aerdenhout

  • Kennemerduinen

Nieuws

Vertrouwen

Al jaren is onze fractievoorzitter Roos betrokken bij de ontwikkelingen op de Hartekamp. De plannen voor het rijksmonument gaan haar aan het hart. Het is een van de mooiste buitenplaatsen in de regio en het zou eeuwig zonde zijn als pal naast het hoofdgebouw appartementendozen worden neergezet. De zorginstelling Hartekampgroep ...

Read More »

de bestuurlijke elite: VVD Bloemendaal

‘Met alleen maar klagen en geruzie los je helemaal niets op. Wij zoeken nadrukkelijk verbinding. Wij zoeken permanent naar oplossingen waar draagvlak voor is’. De eerste kennismaking met de nieuwe kandidatenlijst van de VVD. De mouwen opgestroopt, de armen over elkaar, de groep als eenheid, en natuurlijk: alle neuzen  precies ...

Read More »

Kunstgrepen

Eind september vond de eerste raadsvergadering plaats onder voorzitterschap van burgemeester Roest. Hij kondigde direct een aantal nieuwe maatregelen aan die het politieke debat in de raad er bepaald niet eenvoudiger op maakten. Vooraf was bovendien besloten om amendementen en moties niet meer klaar te leggen voor de raadsleden. U ...

Read More »

VENOM 2013

Wat is dat precies? VENOM is een verkeersprognosemodel. Als de overheid een weg wil aanleggen, ligt daar een verkeersmodel aan ten grondslag. Dan is het wel de bedoeling dat het juiste model wordt gehanteerd. Hier schrijven wij u opnieuw over de Duinpolderweg. Royal Haskoning baseert zich op VENOM 2013 ipv ...

Read More »

Archief

Voller

De gemeente Heemstede organiseert een discussieavond op 23 november as over verkeer. Komt u ook? De avond start om 20.00 uur. Voor de bijeenkomst worden niet alleen inwoners uitgenodigd maar ook bestuurders van omliggende gemeenten. Ook de provincie NH zal vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging staat hieronder. “De doorgaande wegen in ...

Read More »